Нашите услуги

Надеждност, точност и с внимание към детайла.

Одит

Одитът е процес, в който се извършва систематично и независимо изследване и оценка на финансовите справки, операциите и мениджмънта на фирма, организация или учреждение, като целта е да се предоставят доказателства за достоверността, целостта и законността на тези финансови справки. Обикновено се извършва от одиторска фирма, независима юридическа лицензирана организация, която има професионални квалификации и опит в областта на одита.

ISO Сертификация

Сертифицирането по ISO стандарт е процедура, която все повече се оказва нужна на компании, които имат нужда от съдействието при навлизането на пазари в различни точки от света.

DPO

DPO (Data Protection Officer) е служител, който е отговорен за обезпечаването на съответствието на организацията с регулативните рамки за защита на личните данни, като GDPR (General Data Protection Regulation) на Европейския съюз. DPO е отговорен за съответствието на организацията с изискванията на GDPR, включително управлението на процеса на обработка на лични данни, продължителното наблюдение за съответствието на организацията с GDPR и обслужването на въпроси относно защита на личните данни.

IT поддръжка

Ние предоставяме висoкокачествени услуги по дистанционна администрация на системи, както и персонализирани канали за поддръжка, достъпна помощ чрез Help Desk и ефективно дистанционно IT управление.

Консултирай се безплатно

Нека заедно открием нуждите на вашия бизнес и възможните им решения.